สังคม » “BOI ลงพื้นที่ จ.เชียงราย ในโครงการ “BOI เจียงใหม่-สื่อมวลชนสัมพันธ์”

“BOI ลงพื้นที่ จ.เชียงราย ในโครงการ “BOI เจียงใหม่-สื่อมวลชนสัมพันธ์”

14 กุมภาพันธ์ 2019
750   0

Spread the love

 

นางสาวกนกพร โชติปาล ผู้อำนวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน จัดกิจกรรม “BOI เจียงใหม่-สื่อมวลชนสัมพันธ์” เป็นกิจกรรมประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของหน่วยงาน BOI ตลอดจนผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและนโยบายการส่งเสริมการลงทุนใหม่ๆ เพื่อให้เป็นที่รับรู้ของสาธารณชนมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งปีนี้จัดโครงการ “BOI เจียงใหม่-สื่อมวลชนสัมพันธ์” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 ก.พ.2562 โดยเยี่ยมชมพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงราย และศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุน (One Stop Service Center : OSS) เพื่อทราบความคืบหน้าของโครงการให้บริการของ OSS รวมถึงการเยี่ยมชมการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จ.เชียงราย และฟังบรรยายความพร้อมรองรับนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษจากหอการค้าเชียงราย

เยี่ยมชมกิจการโรงพยาบาลของบริษัท ศรีบุรินทร์การแพทย์ จำกัด อ.แม่สาย จ.เชียงราย หรือ โรงพยาบาลเกษมราฎร์ โดยมี นพ.วิศณุ รังษีชัชวาล ผอ.โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ แม่สาย ต้อนรับพร้อมให้ข้อมูลถึงการขยายการสร้างโรงพยาบาลในสาขาเพิ่มใน อ.เชียงแสน อ.เชียงของ จ.เชียงราย และขยายสาขาไปประเทศเพื่อนบ้านคือที่ นครเวียงจันทร์ สปป.ลาว และที่อรัญประเทศ จ.ปราจีนบุรี ภายใต้การส่งเสริมของ BOI

จากนั้นรับฟังการบรรยายจากเจ้าหน้าที่ สนง.ศุลกากรแม่สาย สรุปการค้าการลงทุนชายแดนไทย-เมียนมา (ท่าขี้เหล็ก) และชมศักยภาพการค้าการลงทุนด่านท่าขี้เหล็ก