สังคม » โรงพยาบาลลานนา รับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม

โรงพยาบาลลานนา รับการตรวจประเมินมาตรฐานสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม

20 กุมภาพันธ์ 2019
1311   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ โรงพยาบาลลานนา นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการ และ นพ.ธีระยุทธ นิยมกูล รองผู้อำนวยการ โรงพยาบาลลานนา พร้อมทั้งหัวหน้าแผนกทุกฝ่าย ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมิน จากสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ กลุ่มงานมาตรฐานทางการแพทย์

นำโดย นพ.พลเลิศ พันธุ์ธนากุล ที่ปรึกษาทางการแพทย์ , นางกฤษณา กลิ่นสมิทธิ์ ที่ปรึกษาทางการพยาบาล และนางกนกนันท์ วิริยานันท์ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ พร้อมทั้งนางสาวลัดดา แซ่ลี้ ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ นำทีมเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประกันสังคม จ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่เข้าตรวจเยี่ยม เพื่อประเมินมาตรฐานการให้บริการทางการแพทย์ การพยาบาล เอกสารข้อมูลสถานพยาบาล และมาตรฐานด้านความปลอดภัย รวมทั้งด้านการให้บริการของโรงพยาบาลลานนาทุกระบบ

วัตถุประสงค์ของการตรวจประเมินในครั้งนี้ เพื่อเป็นการตรวจรับรองมาตรฐานสถานพยาบาล ควบคุมการบริการของสถานพยาบาลในระบบประกันสังคม ให้มีความพร้อมในการให้บริการผู้ป่วย และต้องเป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานประกันสังคม

 

โดยโรงพยาบาลลานนา ถือเป็นโรงพยาบาลเอกชนในโครงการประกันสังคม ที่มีผู้ไว้วางใจเลือกประกันตนสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดเชียงใหม่ มากถึง 150,000 คนแล้วในขณะนี้ จึงจำเป็นจะต้องรักษามาตรฐานในการให้บริการ และปรับปรุงพัฒนาอยู่อย่างเสมอ เพื่อรองรับผู้มาใช้บริการที่มากขึ้นในทุกๆ ปี