เศรษฐกิจ » Lanna Expo 2022 ภายใต้แนวคิด “The Change of Life เปลี่ยน…เพื่อชีวิตและธุรกิจที่ยั่งยืน”

Lanna Expo 2022 ภายใต้แนวคิด “The Change of Life เปลี่ยน…เพื่อชีวิตและธุรกิจที่ยั่งยืน”

1 กรกฎาคม 2022
552   0

Spread the love

นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2022 ภายใต้แนวคิด “The Change of Life เปลี่ยน…เพื่อชีวิตและธุรกิจที่ยั่งยืน” โดยมีผู้แทนจาก 4 จังหวัดภาคเหนือตอนบน พร้อมทั้งส่วนราชการ และภาคเอกชนร่วมในพิธีเปิด

 

สำหรับการจัดงาน Lanna Expo 2022 ในปีนี้กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้ร่วมบูรณาการจัดที่พร้อมกับงานสภาอุตสาหกรรมเอ็กซ์โปร (FTI Expo 2022) ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565

โดยภายในงานมีการแสดงและจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน) กว่า 200 บูธ ทั้งหมด 4 กลุ่มสินค้า ได้แก่ 1)กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่ง 2)กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม สมุนไพร 3) กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์ แฟชั่นและสิ่งทอ ของฝากของที่ระลึก และ 4)กลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม เกษตรแปรรูป ตลอดจนกิจกรรมการเจรจาธุรกิจเชื่อมโยง เพื่อเปิดโอกาสการขยายธุรกิจ เพิ่มช่องทางการค้าการลงทุนให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่