เศรษฐกิจ » คนแห่ชมงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งาม กว่า 3 ล้านคน ทางเชียงใหม่ต้องขยายเวลาให้ชมต่ออีก20 วัน

คนแห่ชมงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งาม กว่า 3 ล้านคน ทางเชียงใหม่ต้องขยายเวลาให้ชมต่ออีก20 วัน

5 มกราคม 2024
296   0

Spread the love

หลังจากเปิดตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 – 1 มกราคม 2567 มีประชาชนและนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเข้าชมแล้วกว่า 3 ล้าน 3 แสนคน อบจ.เชียงใหม่ จึงขยายเวลาเข้าชมงาน Charming Chiang Mai Flower Festival หรือ มนต์เสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งาม จากเดิมที่เปิดให้เข้าชมถึง 1 มกราคม เป็น 21 มกราคม 2567


นายพิชัย เลิศพงศ์อดิสร นายก อบจ.เชียงใหม่ ขยายเวลาเข้าชมงาน Charming Chiang Mai Flower Festival หรือ มนต์เสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งาม จากเดิมที่เปิดให้เข้าชมถึง 1 มกราคม เป็น 21 มกราคม 2567 สืบเนื่องจากประชาชนและนักท่องเที่ยว ชมความงามของดอกไม้นานาชนิด ภายในงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่เมืองดอกไม้งาม หรือ CHARMING Chiang Mai Flower Festival ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดขึ้นภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา บริเวณด้านหลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมันให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 รวมถึงเป็นการให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสภาพลักษณ์ที่ดีงามในวิถีชีวิตและวัฒนธรรมล้านนา สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการสร้างความเชื่อมโยงและส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ประ ชาชน และชุมชนด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่


ซึ่งภายในงานนอกจากมีดอกไม้นานาพันธุ์ให้ชมความงามแล้ว ยังมีทุ่งไฟประดับหลากสีสัน หรือ The Land of Festination และการแสดง Light of Glory พร้อมกับกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย โดยหลังจากกำหนดการเดิมที่เปิดให้เข้าชมช่วงวันที่ 15 ธ.ค.2566 – 1 ม.ค. 67 มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติเข้าชมกว่า 3 ล้าน 3 แสนคน ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงขยายเวลาเข้าชมไปอีก 20 วัน

เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้าชมกันอย่างทั่วถึง
สำหรับงานมนต์เสน่ห์เชียงใหม่ เมืองดอกไม้งาม หรือ CHARMING Chiang Mai Flower Festival จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “Wonder Flora Land” เปิดให้เข้าชมฟรี ไปจนถึงวันที่ 21 มกราคม 2567 ที่บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา หลังศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่..///