ไม่มีหมวดหมู่ » การประกวดนางสาวไทย 2562โซนภาคเหนือ“Iconic Beauty นางสาวไทย งามสง่า สู่สากล”

การประกวดนางสาวไทย 2562โซนภาคเหนือ“Iconic Beauty นางสาวไทย งามสง่า สู่สากล”

3 กรกฎาคม 2019
945   0

Spread the love

การประกวดนางสาวไทย 2562 ในรูปแบบธีม “Iconic Beauty นางสาวไทย งามสง่า สู่สากล” เพื่อหาสาวไทยที่สวย ฉลาด มีความสามารถ สู่สากล เปิดรับสมัครสาวงามแข่งขันเพื่อหาที่หนึ่งของแต่ละจังหวัด เพื่อเข้าสู่การแข่งขันระดับภูมิภาค แบ่งเป็น 4 ภูมิภาค ได้แก่ อีสาน, เหนือ, ใต้และตะวันออก, กลาง และตะวันตก จากนั้นจะคัดเลือกที่สุดของสาวงามภูมิภาคละ 10 คน รวมเป็นจำนวน 40 คน มาเข้าสู่การประกวดนางสาวไทย โดยผู้ชนะจะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดมิสอินเตอร์เนชั่นแนล 2019 ที่ประเทศญี่ปุ่น พร้อมกับปฏิบัติหน้าที่เป็นทูตวัฒนธรรม ทูตการท่องเที่ยว ทูตพาณิชย์ ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ

โดยการประกวดนางสาวไทย ในรอบภาคเหนือ ทางบริษัท TW Pageant จำกัด ผู้ได้รับสิทธิในการจัดการประกวดนางสาวไทย 2562 จากทางสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้แต่งตั้งให้ คุณระย้า อิสริยยศวดี เจ้าของธุรกิจ รายา อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้แทนในการจัดการประกวดนางสาวไทย ประจำภูมิภาค ภาคเหนือประจำปี 2562 โดยใช้ชื่อว่า “นางงามภาคเหนือ” โดยการประกวดนางสาวไทย รอบนางงามภาคเหนือ จะมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ที่ ศูนย์ประชุมนานาชาติคุ้มคำ จังหวัดเชียงใหม่

โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้สนับสนุนทั้งภาครัฐ และเอกชนในหลายภาคส่วน ภายใต้แนวความคิดหลัก “Iconic Beauty นางสาวไทย งามสง่า สู่สากล” ผสมผสานกับกลิ่นไอของความเป็นล้านนา เพื่อแสดงออกถึงความงามที่เป็นเอกลักษณ์ของสาวชาวเหนือ ผ่านการโชว์ตัวในรอบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรอบชุดพื้นเมืองประจำจังหวัด ที่จะแสดงออกถึงความงามอันเป็นเอกลักษณ์ที่แตกต่างของแต่ละจังหวัด รอบชุด Cocktail Dress ผ้าไทยร่วมสมัย และรอบชุดราตรียาว

โดยการประกวดรอบนางงามภาคเหนือนี้จะทำการคัดเลือกนางงาม 10 ท่านเพื่อเป็นตัวแทนภาคเหนือ ไปประกวดต่อในเวทีนางสาวไทย อีกทั้งยังมีกิจกรรมเก็บตัวผู้เข้าประกวดที่สอดคล้องกับการเป็น ทูตวัฒนธรรม ทูตการท่องเที่ยว ทูตพาณิชย์ ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ

สำหรับกำหนดการต่างๆ โดยในวันที่ 22 ก.ค. 2562 จะมีการรายงานตัวและการโชว์ตัวของสาวงามประจำจังหวัดภาคเหนือ ทั้ง 18 คน พร้อมทั้งถ่ายภาพ Portrait และ VTR แนะนำตัวผู้เข้าประกวด และมีการทำกิจกรรมเก็บตัวนางงามไปตามสถานที่ต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ ดังนี้

วันที่ 30 ก.ค. 2562 กิจกรรมเสริมบุคลิกภาพและถ่ายทอดประสบการณ์ ให้ความรู้เกี่ยวกับการประกวดโดย คุณโบว์ลิ่ง ปริศนา กัมพูสิริ นางสาวไทยประจำปี 2555 และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ เที่ยวชมแหล่งขยายพันธ์และเรียนรู้วิถีชีวิตช้างแบบธรรมชาติ

วันที่ 31 ก.ค. 2562 กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต
สาวงามจะได้ไปเที่ยวชมมนต์เสน่ห์แห่งสถาปัตยกรรมล้านนา และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่วัดและสถานที่สำคัญต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งสัมผัสวิถีชีวิต และเรียนรู้สาธิตการทำหัตถกรรมล้านนา

วันที่ 1 ส.ค. 2562 กิจกรรมเพื่อสังคมโดยการไปเลี้ยงอาหารกลางวัน บริจาคสิ่งของและร่วมทำกิจกรรมกับ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็กกำพร้า เด็กยากจน เด็กด้อยโอกาส ที่วัดดอนจั่น จังหวัดเชียงใหม่