สังคม » “เปิดตัวนางงาม 18 จังหวัดภาคเหนือ” เข้าสู่เวทีการประกวดนางสาวไทย 2562

“เปิดตัวนางงาม 18 จังหวัดภาคเหนือ” เข้าสู่เวทีการประกวดนางสาวไทย 2562

5 สิงหาคม 2019
1531   0

Spread the love

เมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 5 สิงหาคม 2562 สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ บริษัท ทีดับเบิ้ลยู อินเวสเมนท์ กรุ๊ป จำกัด ได้รับสิทธิ์การจัดประกวด และ ตัวแทนกองประกวดนางสาวไทย นางงามภาคเหนือ จัดงานแถลงข่าว “เปิดตัวนางงาม 18 จังหวัดภาคเหนือ” เข้าสู่เวทีการประกวดนางสาวไทย 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562 เวลา 16.00 น. ณ ห้องจุมเงิน โรงแรมดาราเทวี เชียงใหม่


โดยสมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดประกวดนางสาวไทย เป็นเวลาทั้งหมดกว่า 86 ปี ได้ทำการจัดการประกวด “นางสาวไทย 2562” หลังจากมีการงดจัดประกวดเป็นเวลา 2 ปี ซึ่งในครั้งนี้ได้ บริษัท ทีดับเบิ้ลยู อินเวส เมนท์ กรุ๊ป จำกัด ผู้รับสิทธิ์การจัดประกวดต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2562–2566) โดยภายในงานจะมีการมอบมงกุฎให้กับนางสาวไทยคนใหม่ ซึ่งผู้ที่ได้รับตำแหน่งนางสาวไทยจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยในการประกวดนางงามนานาชาติ 2019 ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งรูปแบบการจัดประกวดในปีนี้จะแตกต่างจากปีที่ผ่านมา โดยจะเป็นการคัดเลือกตัวแทนจากทั้ง 77 จังหวัด เข้าสู่รอบภูมิภาค แบ่งเป็น อีสาน กลาง ใต้ และเหนือ รวม 4 ภูมิภาคคัดภูมิภาคละ 10 คน รวม 40 คน เข้าสู่การประกวดนางสาวไทย และในปีนี้นางสาวไทย จะไม่มีตำแหน่งรองชนะเลิศอันดับ 1 หรือ 2 แต่จะมีตำแหน่งรองชนะเลิศประจำภูมิภาค ซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่ทูตวัฒนธรรม, ทูตการท่องเที่ยว และทูตพาณิชย์ ตลอดจนกิจกรรมเพื่อสังคมต่างๆ ในแต่ละภูมิภาค

สำหรับสาวงามที่มาร่วมโชว์ตัวมี 15 จังหวัดมี นางสาวสกุณา ปาปวน นางงามพะเยา ,นางสาวพิชญา ลักษณา นางงามอุตรดิตถ์ ,นางสาวสุภางค์ พานทอง นางงามสุโขทัย ,นางสาวพัชรมัย บุญเลิศกุล นางงามอุทัยธานี ,นางสาวภัคจีรา เหลือพร้อม นางงามพิษณุโลก ,นางสาวศุลีพร ดาบุตร นางงาม เชียงราย,นางสาว กุลปริยา สาระรักษ์ นางงามตาก,นางสาว ธัญญา เทพวงศ์ นางงามลำพูน,นางสาวกณิชชา ศิริศักดิ์ นางงามพิจิตร ,นางสาวปัญญดา คล้ายโพธิ์ทอง นางงามน่าน

, นางสาว วธูสิริ ใจกลาง นางงามเชียงใหม่ ,นางสาวพิชยา รอดสถิตย์ นางงามนครสวรรค์ , นางสาววชิราภณ์ นันทวาศ นางงามแพร่,นางสาวภัทรนันท์ ฟูแสง นางงามลำปาง ,นางสาวกัญญารัตน์ สายสวาท นางงามแม่ฮ่องสอน
**สำหรับการแถลงข่าวในครั้งนี้มีนางสาวระย้า อิสริยยศวดี ตัวแทนกองประกวดนางสาวไทย 2562-2563 นางงามภาคเหนือ เป็นประธานในการแถลงข่าวในครั้งนี้