ทั่วไป » ปางช้างแม่สาจัดงานวันช้างไทย รูปแบบเชิดชูควาญช้าง สร้างขวัญกำลังใจจากพิษไวรัสโควิด-19

ปางช้างแม่สาจัดงานวันช้างไทย รูปแบบเชิดชูควาญช้าง สร้างขวัญกำลังใจจากพิษไวรัสโควิด-19

12 มีนาคม 2020
755   0

Spread the love

เมื่อเวลา 13.00 น.วันที่ 11 มีนาคม 2563 ที่ส่วนจัดแสดงปางช้างแม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ นางอัญชลี กัลมาพิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปางช้างแม่สา จำกัด ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลควาญช้างยอดเยี่ยมของปางช้างแม่สา จำนวน 30 คน เนื่องในวันช้างไทย ปี 2563 พร้อมทั้งมอบเข่งผลไม้นานาชนิดที่ช้างชอบเป็นอาหารช้างโดยจัดเป็นการภายในในช่วงการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งปกติงานวันช้างไทยจัดขึ้นใน วันที่ 13 มีนาคมของทุกปี

นางอัญชลี กัลมาพิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ปางช้างแม่สา จำกัด กล่าวว่า ในวันที่ 13 มีนาคม ทุกปีปางช้างแม่สา จะจัดงานวันช้างไทยขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับความสำคัญของวันช้างไทย ในปี 2563 นี้ ปางช้างแสา จึงได้จัดงานวันช้างไทยขึ้น

แต่การจัดงานในครั้งนี้จะแตกต่างจากทุกปี ด้วย ดังนั้นนโยบายของผู้บริหารในปีนี้ จึงจัดงานวันช้างไทยในรูปแบบที่เรียบง่ายและเน้นให้ความสำคัญกับช้างและควาญช้างมากกว่า เพื่อตอบแทนการทำงานของควาญช้างและช้างตลอด 44 ปีที่ผ่านมา นับตั้งแต่เริ่ม ก่อตั้งในปี 2519 จนถึงทุกวันนี้โดยในปีนี้ทางผู้บริหารปางช้างแม่สา

จึงได้ทำกิจกรรมตอบแทนการทำงานของช้างและควาญช้างโดยการจัดงานมอบรางวัลควาญช้างยอดเยี่ยมให้กับควาญช้าง จำนวน 30 รางวัล กิจกรรมนี้จึงจัดขึ้นในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ก่อนวันช้างไทยจริงสองวัน เพื่อเป็นโอกาสที่ดีที่จะทำการประชาสัมพันธ์ออกไปเผยแพร่ในวงกว้างอย่างรวดเร็ว เหมาะสมต่อไป

“ในปี 2563 นี้ปางช้างแม่สาไม่ได้งดจัด ”งานวันช้างไทย” แต่ย้ายมาจัดในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ช่วงเช้ามีพิธีทางสงฆ์ ถวายเพลพระสงฆ์ 9 รูป จัดเลี้ยงอาหารกลางวันพนักงานพร้อมแจกกล่องใส่อาหาร แบบทัพเพอร์แวร์ สามารถนำมาใช้ซ้ำ (Reuse) จำนวน 400 กล่องและช่วงบ่าย ในเวลา 13.00 น. มีพิธีมอบเกียรติบัตรควาญช้างยอดเยี่ยมจำนวน 30 รางวัล พร้อมกับการเปิดร้านอาหารสวัสดิการพนักงาน และจัดเลี้ยงอาหารช้างจำนวน 78 เชือกซึ่งการจัดงานในวันนี้จัดแบบไม่ฟุ่มเฟือยตามสภาพเศรษฐกิจโดยเน้นปรัญชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง และจัดงานเป็นการภายใน ปางช้างแม่สาประกาศปิดทำการครึ่งวันบ่าย ทั้งนี้เพื่อป้องกันไวรัสโควิด19 ที่กำลังแพร่ระบาดอีกด้วย “