ไม่มีหมวดหมู่ » SUN รุกเดินหน้าก่อสร้าง Mini Factory ขยายตลาดสินค้าในประเทศเต็มรูปแบบ

SUN รุกเดินหน้าก่อสร้าง Mini Factory ขยายตลาดสินค้าในประเทศเต็มรูปแบบ

24 ธันวาคม 2020
669   0

Spread the love

SUN รุกเดินหน้าก่อสร้าง Mini Factory ขยายตลาดสินค้าในประเทศเต็มรูปแบบ

(22 ธ.ค. 63) นายสนิท ศรีสุวรรณ กรรมการบริหาร ผู้แทน บริษัท ซันสวีท จำกัด (มหาชน) หรือ SUN ลงนามสัญญาการก่อสร้างโครงการอาคารผลิตขนาดเล็กสำหรับสินค้าพร้อมทาน ร่วมกับ นายพิชาญ ด่านกิจยิ่งยง กรรมการผู้จัดการ บริษัท พี.ซี.เอ.เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด ผู้รับเหมางานโครงสร้างและงานสถาปัตยกรรม และ นายอรุณ บุญฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทริปเปิล พี เอ็นจิเนียริ่ง โซลูชั่น จำกัด ผู้รับเหมางานระบบสุขาภิบาล งานเครื่องกล และ ระบบไฟฟ้า เพื่อยกระดับทั้งด้านคุณภาพและปริมาณการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

โดยบริษัทฯ ได้มอบหมายให้นายณรงค์ศักดิ์ ตามสุนทรพานิช กรรมการผู้จัดการ บริษัทอาร์ชิแพลน จำกัด เป็นผู้บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง ร่วมดูแลและให้คำแนะนำตลอดการดำเนินโครงการ ซึ่งมีระยะเวลาก่อสร้าง 4 เดือน สำหรับอาคารขนาด 1,440 ตารางเมตร เพื่อรองรับการผลิตที่ถูกสุขลักษณะและถูกต้องตามระบบคุณภาพมากยิ่งขึ้น และตอบสนองความต้องการสินค้าพร้อมทานจากลูกค้าที่มีปริมาณสั่งซื้อเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด หลังจากโครงการแล้วเสร็จจะส่งผลให้มีกำลังการผลิตสินค้าพร้อมรับประทานถึง 100,000 ชิ้นต่อวัน

โครงการอาคารผลิตขนาดเล็กสำหรับสินค้าพร้อมทาน ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าของพืชผลทางการเกษตร โดยนำมาผลิตเป็นสินค้าพร้อมทานเพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค ภายใต้แบรนด์ KC ที่หลากหลายมากกว่าเดิม คาดว่าในระยะ 3-5 ปี บริษัทฯ จะมียอดขายสินค้าพร้อมทานประมาณ 500-1,000 ล้านบาทต่อปี