เศรษฐกิจ » “บ้านม่อนฝ้าย “เฮือนล้านนาโบราณพร้อมเปิดบ้านให้เยี่ยมชม หลังจากการปรับปรุงช่วง COVIC 19 ที่ผ่านมา

“บ้านม่อนฝ้าย “เฮือนล้านนาโบราณพร้อมเปิดบ้านให้เยี่ยมชม หลังจากการปรับปรุงช่วง COVIC 19 ที่ผ่านมา

19 มกราคม 2024
153   0

Spread the love

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ณ บ้านม่อนฝ้าย โดยอาจารย์รำพัด โกฎแก้ว และทีมงาน ได้เชิญแขกผู้มีเกียรติ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ บริษัททัวร์ บริษัทนำเที่ยว ตัวแทนสายการบิน ตัวแทนด้านการท่องเที่ยวประเทศอินเดีย และสื่อมวลชน เข้าเยี่ยมชม บ้านม่อนฝ้าย และร่วมรับประทานอาหาร กาดมั่ว และขันโตก พร้อมชมการแสดงแบบลานนา

บ้านม่อนฝ้าย เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมล้านนา ตั้งอยู่ที่ ต.ป่าตัน อ.เมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการเกี่ยวกับการรักษา สืบสาน และเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมล้านนา มากว่า ๓๐ ปี โดยมีอาจารย์รำพัด โกฎแก้ว นักอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา เป็นผู้ก่อตั้ง

จากผลกระทบของการแพร่ระบาดของโควิด-19 ต่อธุรกิจท่องเที่ยว บ้านม่อนฝ้ายจึงตระหนักถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นของประเทศไทย จึงได้ริเริ่มโครงการ “Cultural Heritage at Monfai” ซึ่งจะมีการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการสืบสานวัฒนธรรมล้านนา

โดยโครงการจะประกอบด้วยการเปิดให้บริการ ขันโตกวัฒนธรรม (Cultural Night) กิจกรรมเรียนรู้งานหัตถศิลป์วิถีชีวิตท้องถิ่น และพิพิธภัณฑ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมประเพณีชาวล้านนา (Lanna Life Museum) เพื่อส่งเสริมการกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวสนใจเดินทางท่องเที่ยวมายังประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ สร้างความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในอนาคต