กีฬา » ดอยเต่ามินิมาราธอน2019

ดอยเต่ามินิมาราธอน2019

9 กุมภาพันธ์ 2019
1786   0

Spread the love

โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม นำโดย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ชมรมผู้ปกครองนักเรียน ชมรมศิษย์เก่าดอยเต่าวิทยาคม ปกครองอำเภอดอยเต่า ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ร่วมกันจัดวิ่งการกุศลขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล เพื่อเปิดพื้นที่ของโรงเรียนให้ชุมชนมาออกกำลังกายและเล่นกีฬาตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและที่สำคัญเพื่อเป็นการรำลึกถึง55 ปีที่ชาวดอยเต่าอพยพหนีน้ำท่วม โดยเส้นทางวิ่งจะเน้นเส้นทางที่ชาวบ้านอพยพหนีน้ำท่วมสมัยก่อน
ผอ. ร.ร.ดอยเต่าวิทยาคมกล่าวต่อไปว่า การวิ่งในครั้งนี้ ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานเปิดงาน นายทนงศักดิ์ วีระ สอบจ.เชียงใหม่ เขตอำเภอดอยเต่า ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม เป็นผู้กล่าวรายงาน การวิ่งครั้งนี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ Fun Run และ มินิมาราธอน ทั้งชาย-หญิง Fun Run วางระยะทาง 5 กม. และ มินิมาราธอน วางระยะทาง 11.2 กม. โดยมีจุดสตาร์ทและจุดเส้นชัย อยู่ที่ โรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม
ผอ.ร.ร.ดอยเต่าวิทยาคม กล่าวอีกว่า ชาวดอยเต่าได้อพยพจากบ้านเก่าที่ซึ่งอยู่บริเวณที่ราบลุ่มริมแม่น้ำปิง ปัจจุบันคือทะเลสาบดอยเต่า โดยอพยพ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2507 ถึงปัจจุบัน พ.ศ. 2562 เป็นเวลา 55 ปี
.เพื่อร่วมรำลึกเส้นทางประวัติศาสตร์ดังกล่าว จึงขอเรียนเชิญทุกท่านทั้งหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ศิษย์เก่าโรงเรียนดอยเต่าวิทยาคม ศิษย์ปัจจุบันหรือประชาชนทั่วไปเข้าร่วมสมัครและแข่งขัน วิ่งมหากุศลรายละเอียดตามที่แจ้ง และสามารถลงทะเบียนหน้างาน