ท่องเที่ยว » อุทยานหลวงราชพฤกษ์จัดนิทรรศการ “236 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”

อุทยานหลวงราชพฤกษ์จัดนิทรรศการ “236 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์”

20 กุมภาพันธ์ 2019
1124   0

Spread the love

อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) จัดนิทรรศการ “236 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ที่ได้ทรงสร้างความเป็นเอกราช ความมั่นคง และความเป็นไทย ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปการตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จนทำให้สยามประเทศมีความเจริญรุ่งเรืองทัดเทียมกับอารยะประเทศ โดยจัดขึ้นที่ อาคารนิทรรศการ 2อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่

เวลา 10.00 น. วันที่ 20 ก.พ.นี้ ที่ อาคารนิทรรศการ 2อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ นางมิ่งขวัญ วิชยารังสกฤษดิ์ ประธานกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการ “236 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” โดยมีนางสาวรุจิรา ริมผดี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง กล่าวรายงานการจัดนิทรรศการครั้งนี้เป็นนิทรรศการที่แสดงถึงพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงพระราชอุตสาหะทำนุบำรุงบ้านเมือง ทรงสร้างความเจริญรุ่งเรืองของประเทศไทยในด้านต่างๆ รวมทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรที่ทรงสืบสานพระราชกรณียกิจ อันนำประโยชน์สุขแก่ปวงชนชาวไทย

โดยภายในบริเวณจัดงานนิทรรศการแบ่งออกเป็น 12 ห้อง ดังนี้ห้องที่ 1 อยุธยายศล่มแล้ว ลอยสวรรค์ ลงฤาห้องที่ 2 สงคราม 9 ทัพ สยาม ล้านนา มหากัลยาณมิตรห้องที่ 3 ตั้งกรุงผดุงเอกราชห้องที่ 4-5 ฟูเฟื่องมหานครห้องที่ 6 เมื่อลมเปลี่ยนทิศห้องที่ 7 เรียนรู้วิทยาการ รากฐานสู่อารยะห้องที่ 8 สยามสมัยใหม่ห้องที่ 9 สยามมานุสติห้องที่ 10 ต่างแคว้นแผ่นดินเดียวห้องที่ 11 ศาสตร์พระราชาพัฒนาชาติห้องที่ 12 สืบทอดพระราชปณิธาน

นิทรรศการครั้งนี้มุ่งหวังสร้างการเรียนรู้ ความเข้าใจ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยบอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าผ่านนิทรรศการ “236 ปี ใต้ร่มพระบารมีจักรีวงศ์” โดยเปิดให้เข้าชมทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ อาคารนิทรรศการ 2 อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่