สังคม » รองแม่ทัพภาค 3ระดมฉีดม่านน้ำเพื่อฟอกอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

รองแม่ทัพภาค 3ระดมฉีดม่านน้ำเพื่อฟอกอากาศในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

21 กุมภาพันธ์ 2019
1110   0

Spread the love

เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 21 ก.พ.นี้ ที่ บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ พลตรีบัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 กองบัญชาการณ์ควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จัดชุดปฏิบัติการออกฉีดพ่นม่านน้ำ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและฟอกอากาศในพื้นที่ โดยใช้รถดับเพลิงของ อบจ.เชียงใหม่ และทหารพัฒนา จำนวน 10 คันจอดริมอ่างเก็บน้ำทำการสูบน้ำจากห้วยตึงเฒ่า พ่นขึ้นสู่อากาศ เพื่อให้ละอองน้ำกระจายไปตามทางลมเข้าไปทำความชื้น ซึ่งเมื่อระดมกันฉีดน้ำทำให้เกิดลมเย็นบริเวณนั้นขึ้นทันที


พลตรีบัญชา ดุริยพันธ์ รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า จากที่พบค่าเฉลี่ยปริมาณฝุ่นละออง PM10 และปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ของ จังหวัดเชียงใหม่มีแนวโน้มสูงขึ้น จำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ซึ่งกองบัญชาการณ์ควบคุมสถานการณ์หมอกควันภาคเหนือ ได้ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันแก้ไขปัญหา

โดยมีแผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรม โดยภาคพื้นดินได้จัดทำระบบฉีดม่านน้ำเพื่อฟอกอากาศ ในช่วงเวลา 10.00-14.00 น. บริเวณอ่างเก็บน้ำต่างๆ ซึ่งจะช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองในอากาศ ตลอดจนควบคุมสถานการณ์หมอกควันในพื้นที่ให้ลดลงอีกทางหนึ่ง และหากได้ผล ก็จะใช้วิธีการนี้บริเวณน้ำปิงในตัวเมืองเชียงใหม่และน้ำจากคูเมืองเชียงใหม่ โดยไม่ต้องใช้วิธีนำรถบรรทุกน้ำออกไปฉีดพ่น ให้ใช้แหล่งน้ำในจุดๆนั้นเลย//