สังคม » “เชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ปลูกพืชใช้น้ำน้อยลดความเสี่ยงช่วงแล้ง”

“เชียงใหม่ประชาสัมพันธ์ปลูกพืชใช้น้ำน้อยลดความเสี่ยงช่วงแล้ง”

11 มีนาคม 2019
809   0

Spread the love

วันที่ 11มีนาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยนางวรินทร มั่งมูลอู เกษตรอำเภอหางดง ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังการปลูกพืชฤดูแล้ง เพื่อให้เกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำต้นทุน รวมถึงไม่ให้กระทบต่อน้ำที่ต้องใช้อุปโภค บริโภค ระบบนิเวศต่างๆ โดยกำชับทางสำนักงานเกษตรอำเภอให้คำแนะนำแก่เกษตรกรในการดูแลพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น


นายสมพล แสนคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรฯโดยคณะอำนวยการแก้ไขปัญหาทางการเกษตรระดับจังหวัดและอำเภอ(COO&OT )ร่วมวางแผนการเพาะปลูก ติดตามสถาณการณ์น้ำ อีกทั้งแนะนำเกษตรกรปลูกพืชอื่นๆที่ใช้น้ำน้อยในช่วงฤดูแล้ง “โครงการส่งเสริมการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูนาปรังปี2562 “พืชที่แนะนำตามความต้องการตลาด อาทิ ถั่วเขียว ถั่วเหลือง คะน้า ผักกาดฮ่องเต้ กุยช่ายเป็นต้น ซึ่งมีเกษตรกรร่วมโครงการกว่า 5,100 ไร่ ใน 17 อำเภอ

ส่วนพื้นที่ข้าวนาปรังจ.เชียงใหม่คาดการณ์ว่าจะมีพื้นที่ปลูก 127,940 ไร่ในเขตชลประทาน 95,096ไร่ นอกเขตชลประทาน 32,844 ไร่ ซึ่งพื้นที่ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ0.2% เป็นผลจากเกษตรกรบางส่วนปรับเปลี่ยนปลูกพืชอื่นเช่น นายพร อินยา เกษตรกรหมู่6บ้านแสนตอ ต.น้ำแพร่ ต.หางดง หันมาปลูกมะเขือเทศโรงงานจำนวน 3ไร่ ใช้เวลาปลูก 2 เดือนครึ่งทำรายได้กว่า 75,000 บาท มากกว่าการปลูกข้าวนาปรัง 3 เท่าตัว และยังสามารถปลูกพริก ต่อจากมะเขือเทศทำให้เกษตรรายได้หมุนเวียนตลอดช่วงฤดูแล้งนี้อีกด้วย