สกู๊ปข่าว » ชีวิตต้องสู้ ของแม่เลี้ยง”วรรณี ลิทองกุล”นักธุรกิจหญิง มือทอง สมองเพชร

ชีวิตต้องสู้ ของแม่เลี้ยง”วรรณี ลิทองกุล”นักธุรกิจหญิง มือทอง สมองเพชร

30 พฤศจิกายน 2019
1777   0

Spread the love

ชีวิตต้องสู้ ของแม่เลี้ยง”วรรณี ลิทองกุล”นักธุรกิจหญิง มือทอง สมองเพชร เก่งสวยรวยแบบอย่างหญิงแกร่ง

วันนี้พามารู้จักกับนักธุกิจหญิงผู้ประสบความสำเร็จในการต่อสู้ชีวิตมีทั้งขวากหนามขวางกั้นชีวิต ทั้งหนี้สิน อุปสรรคปัญหานานาชนิด แต่ก็ใช้ความเป็นหญิงแกร่งนักต่อสู้ชีวิตที่ไม่ยอมแพ้ จนปัญหาต่างๆที่ฝ่าฟันผจญอยู่ต้องพ่ายแพ้ แก่หญิงแกร่ง ที่ข้ามพ้นสิ่งต่างๆอย่างทรนงองอาจ ประกาศตัวว่า ชาตินี้จะไม่ขอจนอีกต่อไป ด้วยความมุ่งมั่นต่อสู้ชีวิตหนักเอาเบาสู้ พาชีวิตก้าวพาขึ้นมาสู่ผู้หญิงเก่งแถวหน้าของประเทศคนหนึ่ง “แม่เลี้ยง วรรณี ลิทองกุล “นักธุรกิจหญิงวัย 65 ปีที่มีการความเพรียบพร้อมในทุกด้านแล้ววันนี้ทั้งเก่งทั้งสวยสง่าและรวยพันล้าน

แต่ชีวิตการทำงานที่ผ่านมาจนประสบความสำเร็จในชีวิต ก็ไม่ใช่ได้มาง่าย โดยก่อนที่จะก้าวขึ้นมาเป็นแม่เลี้ยงวรรณี ลิทองกุล ก็ได้ผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านเรื่องราวทั้งร้ายและดี ผ่านอุปสรรคการต่อสู้แข่งขันในชั้นเชิงธุรกิจ ที่พบทั้งคนจริงใจและไม่จริงใจ แต่ด้วยเป็นคนมีแต่ความจริง ชนิดใจถึง พึ่งได้ เข้าไปในดำเนินการทางธุรกิจใหญ่ๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ จนพบผลสำเร็จทุกแห่งที่ก้าวเข้าไปทำ

มารู้จักชีวิตที่ต้องใช้ความสามารถและความเข้มแข็ง แรกเริ่มดำเนินธุรกิจ ห้างหุ้นส่วน วีพีเอ็น จำกัด การส่งออกผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสา มีแรงงานที่มีความสามารถด้านหัตถกรรมพื้นบ้านจำนวน 15 คน และด้วยความอุตสาหะของแม่เลี้ยงวรรณ พร้อมทีมงาน ทำให้ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีพีเอ็น พัฒนาการผลิตจากอุตสาหกรรมขนาดเล็กเติบโตจนกลายเป็นอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ มีแรงงานเพิ่มขึ้นถึงกว่า 2,000 คน ในปี 2529 และเพิ่มกำลังการผลิตจนสามารถทำการส่งออกผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษสาส่งออกไปขายยัง ร้านค้าปลอดภาษีประจำสถานทูตสหรัฐอเมริกา ตามประเทศต่างๆ ทั่วโลก

โดยความช่วยเหลือของ สถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ภายใต้โครงการป้องกันปัญหาการตกเขียวเยาวชน และสตรีในเขตพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทย โดยแรงงานส่วนใหญ่เป็น สตรีที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงต่อการถูกตกเขียว และด้วยความสามารถในการบริหาร รวมถึงความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือสังคมทำให้ แม่เลี้ยง วรรณี ลิทองกุล ได้รับรางวัลเกียรติยศมากมาย ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ

ในปี พ.ศ. 2530 ได้รับรางวัลจาก “สหพันธ์ยูเซส ประเทศแคนาดา” ในฐานะผู้ส่งเสริมความเป็นอยู่ของสตรีในชุมชน
ในปี พ.ศ. 2530 ได้รับรางวัล “ผู้บริหารสตรีดีเด่น” จาก นายกรัฐมนตรี ฯพณฯท่านพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ปี พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานเหรียญเชิดชูเกียรติ “สร้างคุณประโยชน์ให้แก่สังคม” จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
ปี พ.ศ. 2547 ได้รับประทานโล่ประกาศเกียรติคุณ “เป็นผู้ที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ เสียสละสนับสนุนสมทบทุน มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย และช่วยเหลือนักกีฬาคนพิการให้เปลี่ยนจากภาระ เป็นพลังของชาติ” จาก พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ
ปี พ.ศ. 2551 รับพระราชทานของที่ระลึกในงานวัน “มูลนิธิสิรินทร” จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

ในปี 2531 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วีพีเอ็น ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นมูลค่า 5 ล้านบาท และเปลี่ยนจากห้างหุ้นส่วนจำกัด วีพีเอ็น เป็น บริษัท วีพีเอ็น คอลเลคชั่นส์ จำกัด พร้อมกับการขยายงานประกอบกิจการในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยโครงการแรกเป็นโครงการจัดสรรที่ดินเกษตรชุมชนแบบครบวงจร บนเนื้อที่กว่า 200 ไร่ ในอำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

 

โครงการถัดมาเป็นโครงการสวนเกษตรบนเนื้อที่กว่า 700 ไร่ ริมถนนสายซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำพูน ในนาม “สวนริมลำพูน” และโครงการจุฑารินทร์แอนด์รีสอร์ท บนพื้นที่ 50 ไร่ ในเขตอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ถึงแม้ในช่วงนั้นเป็นช่วงที่เศรษฐกิจของประเทศกำลังตกต่ำ แต่ด้วยความสามารถในด้านการบริหาร ผู้บริหารของบริษัท ฯ ได้ดำเนินกิจการและนำพาบริษัท ฯ ประสบความสำเร็จผ่านวิกฤตเศรษฐกิจมาได้ด้วยดี และด้วยสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม ในปี 2540 บริษัทฯ ได้เป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหาเรื่องที่อยู่อาศัยและการบุกรุกพื้นที่สาธารณของชาวชุมชนแออัด ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ด้วยการสนับสนุนของการเคหะแห่งชาติ ทางบริษัท ฯได้ดำเนินการโครงการจัดหาที่อยู่อาศัยสำหรับชุมชนแออัดทั้งสิ้นประมาณ 4,500 ครัวเรือน และประสบความสำเร็จด้วยดี

นอกจากความสนใจที่จะช่วยด้านชีวิตความเป็นอยู่ และรายได้ของชุมชนแล้ว แม่เลี้ยงวรรณี พร้อมทีมงานบริหารบริษัทฯ ยังมองเห็นถึงความสำคัญที่จะ ปกป้อง และบำรุงรักษาสภาพแวดล้อม เนื่องด้วยในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมนับเป็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไข บริษัทฯ เริ่มศึกษางานด้านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ทันสมัย และโครงการแรกที่ทางบริษัท ฯ ได้มีส่วนร่วมในการปกป้องสิ่งแวดล้อมของชุมชนคือ โครงการก่อสร้างระบบกำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจรของเทศบาลเมืองลำพูน โดยระบบการกำจัดขยะดังกล่าวประกอบด้วย การคัดแยกขยะเพื่อนำวัสดุเวียนกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีกครั้ง การทำปุ๋ยหมักจากขยะอินทรีย์ การเผาขยะมูลฝอยด้วยเตาเผาปลอดมลพิษ และการฝังกลบขยะมูลฝอย พร้อมทั้งจัดภูมิทัศน์ในพื้นที่โครงการให้สวยงาม เพื่อลดการต่อต้านจากชุมชนโดยรอบพื้นที่โครงการ โดยเริ่มก่อสร้างโครงการในปี 2541 และรับดำเนินการบริหารจัดการ การกำจัดขยะมูลฝอยทั้งระบบจนกระทั่งถึงปี 2545

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริเรื่องแนวทางเกษตรพอเพียง สถานีเกษตรโครงการหลวงดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 จึงร่วมกันทำการศึกษาวิจัย โครงการระบบการจัดการขยะมูลฝอยแบบครบวงจร รวมทั้งสูตรการหมักขยะอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ยชีวภาพ ทำให้บริษัทฯ ได้มีโอกาส และแนวทางในการศึกษา และได้รับการสนับสนุนข้อมูล จากสถานีเกษตรโครงการหลวงดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้าง ติดตั้งเครื่องจักรระบบการหมักขยะอินทรีย์ให้เป็นปุ๋ยชีวภาพบนสถานีเกษตรโครงการหลวงดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2544 ซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จและปัจจุบันทางโครงการหลวงฯ ได้ผลิตปุ๋ยชีวภาพ เพื่อใช้ในโครงการได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้ว

ในปัจจุบันด้วยความพร้อมทางด้านบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมที่มีความสามารถ ทางบริษัทฯได้ทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50 ล้านบาท ในปี 2544 เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 100 ล้านบาท ในปี 2552 เพื่อรองรับการขยายงานด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมให้กว้างขวางขึ้น มีนโยบายให้บริการในด้าน การออกแบบและก่อสร้าง ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน ระบบการจัดการขยะแบบครบวงจรรูปแบบใหม่ อันประกอบด้วย การคัดแยกและนำขยะมูลฝอยที่มีประโยชน์เวียนกลับมาใช้ใหม่ การหมักปุ๋ยชีวภาพจากขยะอินทรีย์ การลดปริมาตรขยะมูลฝอย ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

จนมีผลงานที่ได้รับความไว้วางใจจากหน่วยงานทั้งทางภาครัฐและเอกชนนับเป็นรางวัลที่แสดงให้เห็นถึงความสามารถ และความสำเร็จของแม่เลี้ยงวรรณี และทีมผู้บริหาร และห้างหุ้นส่วนจำกัด วีพีเอ็น

ซึ่งสมควรอย่างยิ่งแก่การยกย่อง เป็นนักธุรกิจหญิงมือทอง สมองเพชร”แม่เลี้ยง วรรณี ลิทองกุล”แห่งบ้านสวนริมลำพูน แต่ยังไม่หยุดอยู่แค่นี้ โครงการใหญ่ทั้งในและต่างประเทศที่แม่เลี้ยงวรรณี ลิทองกุล ยังดำเนินการอยู่จะปรากฎผลงานให้เห็นอีกในหลายโครงการ คอยติดตามชีวิตยอดนักสู้ของผู้หญิงเก่งนามว่า”แม่เลี้ยงวรรณี ลิทองกุล”นักธุรกิจมือทอง สมองเพชร ต่อไป