สังคม » ‘วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต’ วิทยาลัยน้องใหม่ส่งตรงจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

‘วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต’ วิทยาลัยน้องใหม่ส่งตรงจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

28 มกราคม 2020
743   0

Spread the love

‘วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต’ วิทยาลัยน้องใหม่ส่งตรงจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เพราะทุกคนคือผู้เรียน

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) ได้จัดงานพิธีเปิดโครงการจัดตั้ง ‘วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต’ หรือ CMU School of Lifelong Education เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 ณ สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITSC) มช.

โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิบการดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ปาฐกถาพิเศษจากดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และนายสุทธิชัย หยุ่น นักการสื่อสารมวลชนอาวุโสในงานพิธีเปิดโครงการจัดตั้งครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีกระทรวงอุดมศึกษาฯ ในการกล่าวปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อการยกระดับการพัฒนาประเทศสู่อนาคต”

โดยดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีฯได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการเรียนรู้ที่ยั่งยืนที่จะช่วยให้เกิดการขับเคลื่อนไปในทางที่ดีทั้งในระดับประเทศและระดับโลก การพัฒนาบุคคลให้ตอบรับกับยุคดิจิทัลได้อย่างเท่าทัน อีกทั้งยังกล่าวว่าการจัดตั้งวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิตนั้นเป็นคำตอบสำคัญต่อแนวทางของการศึกษาที่จะเปิดโอกาสให้กับทุกคน

นายสุทธิชัย หยุ่น ได้ปาฐกถาพิเศษจาก ในหัวข้อ “การศึกษาและทักษะที่จำเป็นสำหรับคนทุกช่วงวัยในโลกยุค Disruption” ซึ่งได้กล่าวถึงการรับมือกับโลกในภาวะที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลงและวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น คาดการณ์รูปแบบของอาชีพที่จะอุบัติในอนาคต รวมไปถึงทักษะ วิชาความรู้ที่จะช่วยให้สามารถดำรงอยู่ได้ในยุค Disruption เช่นนี้

นอกจากนี้ยังมีจัดบูธของหลักสูตรนำร่องจากทางคณะต่าง ๆ ที่ได้เข้าร่วมกับทางวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต อาทิ หลักสูตรผู้ประกอบการกาแฟครบวงจร จากคณะเกษตรศาสตร์ เหมาะกับผู้ที่สนใจในการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับกาแฟ จะได้เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตจนถึงมือผู้บริโภค Digital Trainer วิทยาการคำนวณ เป็นหลักสูตรที่จะสอนให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด สามารถแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อนได้อย่างเป็นระบบโดยมีการใช้คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือ

โดยเป็นหลักสูตรจากวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี หลักสูตรจากคณะพยาบาล และบูธหลักสูตรอื่น ๆ โดยมีคณาจารย์และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน รวมถึงสื่อมวลชนร่วมแสดงความยินดีในงานพิธีเปิดครั้งนี้ด้วย

วิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต เป็นวิทยาลัยที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดตั้งขึ้นเพื่อการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้กับคนทุกคนที่มีความสนใจและพร้อมจะปรับตัวให้เท่าทันกับโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทุกวัน สามารถเข้ามาเรียนรู้เพื่อพัฒนาความสามารถ ศักยภาพ และทักษะที่เคยได้เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น หรือมาศึกษาเพิ่มเติมในวิชาที่สนใจ เพื่อนำไปต่อยอดด้านอาชีพ หรือการดำรงชีวิตในด้านต่าง ๆ